Integritetspolicy

Well Hello Design & Communication AB (nedan “Well Hello”), org. nr. 556935-9861, med adress Bäckgatan 12, 352 31 Växjö, Sverige är ett företag etablerat i Sverige, och vi följer vi tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige. I vår integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte.

Allmänt

Integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka Well Hello är personuppgiftsansvarig och tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med Well Hello. Den gäller dig som kommer i kontakt med oss i din yrkesroll, som anställd eller som arbetssökande. Well Hello samlar in vissa personuppgifter och dessa behandlas på olika sätt. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Personuppgifter vi samlar in

Well Hello får i första hand personuppgifter direkt och avser uppgifter som kan hänföras till dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, telefonnummer, e-post, fysisk adress, kontonummer eller personnummer.

Vi kan komma att behandla personuppgifter i samband med:

 • Nykundsbearbetning och offertförfrågan
 • När du blir kund
 • Under pågående kunduppdrag
 • När du kontaktar oss vi e-post, telefon, webbplats och sociala media
 • När du blir leverantör
 • Uppdrag där vi hanterar dina kunders uppgifter
 • Vid anställning, praktik eller arbetsansökan

Syfte med behandlingen

Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen av respektive personuppgiftskategorier är i huvudsak:

 • Som kund eller ny kund hos Well Hello behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och myndigheter. Behandlingen grundas på det lagkrav, avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos Well Hello.
 • Som ny kund hos eller under nykundsbearbetning behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för kontakta och presentera affärsförslag. Behandlingen grundas på intresseavvägning eller det kundförhållande som uppstår vid till exempel ett möte eller presentation.
 • Som leverantör eller partner behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera och hantera samarbetet. Behandlingen grundas på det lagkrav, avtal eller det leverantörsförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning till en leverantör.
 • Som anställd behandlas dina uppgifter för att kunna fullgöra anställningsavtalet, betala ut lön, administrera försäkringar och för att göra det möjligt att intressenter till Well Hello kan kontakta våra medarbetare. Behandlingen grundas på det avtal som finns samt lagkrav.
 • Som arbetssökande behandlas dina uppgifter under rekryteringsperioden och vid spontantansökningar som kommer in till Well Hello. Behandlingen grundas på samtycke.
 • Som kund till Well Hellos kund behandlas dina uppgifter för att kunna informera eller samla in uppgifter för kunds räkning. Behandlingen kan då grundas på samtycke, avtal eller intresseavvägning.

Förvaring och skydd av uppgifter

Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet (inkluderat syftet att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Well Hello). Överflödiga uppgifter raderas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts. Endast personer hos Well Hello som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. För att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst krävs behörighet och inloggning kan endast ske med hjälp av användar-ID och lösenord. De anställda hos Well Hello är skyldiga att följa Well Hellos regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Informationsdelning med tredjepart och överföring till tredje land

Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden av de syften som angetts ovan. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster och andra företagstjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden. Well Hello samarbetar övervägande med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES men en del av personuppgiftsbiträdena kan vara etablerade utanför EU/EES. I dessa fall använder vi oss enbart av företag som upprätthåller samma skyddsnivå (GDPR Compliance) som inom EU/EES genom t ex Privacy Shield mellan USA och EU.

Om Cookies

Om du använder vår webbplats eller teknik som tillhandahålls av tredjepart så samlas uppgifter in via t ex cookies. Det kan handla om teknisk information som din enhet, IP-adress, operativsystem, webbläsare eller internetuppkoppling. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar.

Dina rättigheter

Well Hello är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag. Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar rätten att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter. För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja dina rättigheter eller för ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter kontakta daniel@wellhello.se

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Well Hello Design & Communication AB, 556935-9861
Bäckgatan 12, 352 31 Växjö

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 24 maj 2018.